Samen voor een betere zwemsport

De Pool of Support is een waardevolle partner van de KNZB dankzij haar bijdrage in de sport. Enerzijds financieel omdat de betrokken partijen samen een substantieel bedrag inbrengen en hiermee de sport faciliteren en sterker maken, maar ook en vooral dankzij haar netwerkpositie en maatschappelijke bijdrage. Zowel de KNZB als de Pool of Support zijn gebaat bij gezonde zwemverenigingen en daarom vormen zij samen een krachtig blok dat staat voor het toegankelijker en beter maken van de zwemsport. 

De betrokken partijen beschikken over alle relevante kennis om zwembaden blijvend te innoveren. Vanuit een betrokken netwerk wordt er samengewerkt om ieder project weer een nieuwe stap te zetten: zwembaden altijd weer een stapje beter maken dan gisteren. Door hierin samen op te trekken profiteert men van elkaar en elkaars netwerk, waarmee de Pool of Support interessant is voor bedrijven die actief zijn in en rondom het construeren van zwembaden. De Pool of Support vormt één partner van de KNZB, naast de bestaande partners Nederlandse Loterij, TeamNL en Arena. In de Pool of Support is te allen tijde plaats voor tien bedrijven. Met elk bedrijf mikt de KNZB op samenwerkingen voor de duur van vier jaar.